Ungdomsråd

Møte i Ungdomsrådet 16. mars 2023

Sakene 08-15

Passert
16.
mars
2023
  1. 16. mar. 2023, 15:30 - 18:30
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 16. mar. 2023, 15:30 - 18:30

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

Saksliste:

  • 08/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 09/2023 Godkjenning av referat
  • 10/2023 Flyer ungdomsrådet
  • 11/2023 Markering av PRIDE Nordlandssykehuset
  • 12/2023 Regional samling ungdomsråd Helse Nord
  • 13/2023 Laging av film
  • 14/2023 Oppdrag og gjennomført siden sist
  • 15/2023 Eventuelt 


Kontakt