Fastlegeråd

Møte i Fastlegerådet, 18. mars 2021

Passert
18.
mars
2021
 1. 18. mar. 2021, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 18. mar. 2021, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Fastlegeråd
Saksliste
 • 001-2021 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
 • 002-2021 - Godkjenning av referat fra møtet 09.12.2020
 • 003-2021 - Fastlegens rolle i helsefelleskapet – oppfølging av sak 35/2020
 • 004-2021 - Orientering om brev til kommunene ved smittevernoverlegen – Dialog om vaksinasjon for høyrisikogruppe
 • 005-2021 - Kommuneoverlege Bø ber om prinsipiell drøfting av sak knyttet til tjenesteavtale 3-5
 • 006-2021 - Endring av møteplan for fastlegerådet
 • 007-2021 - Status pandemi og pågående vaksinering
 • 008-2021 - Implementering og oppfølging av normgivende rutiner for samarbeid mellom sykehusleger og fastleger
 • 009-2021 - Fastlegene orienterer om aktuelle samhandlingssaker
 1. Ledsagerordningen knyttet til pasientreiser
 2. Epikrisetilknytning
 • 010-2021 - Referatsaker:
  • Nummer for fastlegene for å kontakte leger i sykehuset.
  • Innspill saker kommende møte fastlegerådet
  • Kirurgene overtar behandlingsansvar for hodeskader/commotio. Viser også til sak på fastlegenytt på Nordlandssykehuset HFs nettside.
  • Nytt telefonnummer for opplysning av NPR-nummer.