Fastlegeråd

Møte i Fastlegerådet, 1. juni 2022

Sakene 12-19

Passert
1.
juni
2022
 1. 01. jun. 2022, 12:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 01. jun. 2022, 12:00 - 14:00

Type arrangement

Fastlegeråd

Saksliste

 • 12-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 13-2022 Godkjenning av referat fra møtet 14. mars 2022
 • 14- 2022 Oppfølging av fastlegerådets sak 03 – 2022, revisjon av normgivende rutiner – samarbeidsnormen
 • 15-2022 Forslag til fastlege i utvalg for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
 • 16-2022 Nordlandssykehuset HF orienterer aktuelle forhold knyttet til sin virksomhet
 • 17-2022 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger knyttet til sin kommune og virksomhet
 • 18-2022 Fastlegerådet 
 • 19-2022 Referatsaker: 
  1. Strategisk samarbeidsutvalg 9. mai 
  2. Brev om innspill til møtet 4. mai 
  3. Fagdag for Lofotleger 19. mai, program