Fagkurs

Lær mer om spiseforstyrrelser

Nettbasert undervisning i regi av Regionalt Kompetanseteam for spiseforstyrrelser i Nordlandssykehuset.

Passert
31.
august
2023
4 dager
 1. 31. aug. 2023, 13:30 - 15:00
 2. 28. sep. 2023, 13:30 - 15:00
 3. 19. okt. 2023, 13:30 - 15:00
 4. 09. nov. 2023, 13:30 - 15:00
Nettbasert undervisning

Tid og sted

Når

 1. 31. aug. 2023, 13:30 - 15:00
 2. 28. sep. 2023, 13:30 - 15:00
 3. 19. okt. 2023, 13:30 - 15:00
 4. 09. nov. 2023, 13:30 - 15:00

Arrangør

Undervisningen er gratis. Ingen påmelding.
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser hos voksne (RKT) ved Psykisk helse og rus-klinikken Nordlandssykehuset tilbyr regelmessig nettundervisning om spiseforstyrrelser.

Undervisningen tilbys av et erfarent tverrfaglig team som består av psykologspesialist, spesialsykepleiere, psykiater, idrettskonsulent, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Kompetanseteamets oppgave er blant annet veiledning, undervisning og behandlingsplanlegging til behandlere, fastleger, sykehusleger og behandlingsteam. Vi kan også tilby bistand til kommunale oppfølgingstjenester for psykisk helse og rus, hvor helsepersonell møter utfordrende spiseforstyrrelsesproblematikk. I tillegg til nettbasert undervisning og digitale møter, bidrar vi gjerne med fagdager og veiledning lokalt.

Målgruppen for den digitale undervisningen er primært behandlere og behandlingsteam i hele Helse Nord, som behandler voksne pasienter med spiseforstyrrelser.

Program for nettbasert undervisning om spiseforstyrrelse høst 2023

 • Torsdag 31. august– Hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser
 • Torsdag 28. september- Somatisk oppfølging av spiseforstyrrelser
 • Torsdag 19. oktober – Behandling av spiseforstyrrelser
 • Torsdag 09. november – Spiseforstyrrelser og trening


Kontakt