Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset - september 2022

Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.

Passert
29.
september
2022
  1. 29. sep. 2022, 16:00 - 20:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 29. sep. 2022, 16:00 - 20:00
Målet med kurset:
  • Gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne gjennomføre sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte.
  • Skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant.
Brukerrepresentanter

Progam for dagen

16:00-16.30 Velkommen
                    Presentasjonsrunde, plan for dagen, praktisk informasjon

16.30-17.15 Brukermedvirkning, brukerutvalg, ungdomsråd og rollen som brukermedvirkning 
                    • Gunn Strand Hutchinson, nestleder Brukerutvalget
                    • Edgar Wammervold, brukerrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset 
                    Diskusjon i grupper 

17:15-17.45 Enkel møtemat 

17.45-18.15 Å bruke egne erfaringer  
                    • Barbara Stenvoll, Erfaringskonsulent Nordlandssykehuset
                    • Viktoria Linea Høybakk, Ungdomsrådet
                    Diskusjon i grupper 

18:15-18.45 Å holde foredrag – legge opp til god undervisning
                    • Jorunn Brendeford, leder lærings- og mestringssenteret
                    Diskusjon     

18:45-19.00 Pause

19.00-19.45 Erfaringsutveksling i grupper     
                    Inndeling etter tema:
                    • Frivillig på sykehus
                    • Brukerrepresentant i prosjekter /utvalg/forskning

19.45-20.00 Oppsummering 
                    • Prosjektgruppa

Kontakt