Fagkurs

Høsmøte i regi av fagnettverket "Infeksjoner i nord"

Høstmøtet i Tromsø har overskriften "Er nordnorske helsearbeidere klare til å møte siste nytt om sepsis, seksuelt overførbare infeksjoner og apekopper?"

Passert
11.
november
2022
  1. 11. nov. 2022, 10:00 - 17:00

Tid og sted

Når

  1. 11. nov. 2022, 10:00 - 17:00

Type arrangement

Nettverksmøte

Spesialiteter

Akutt- og mottaksmedisin, Hud- og veneriske sykdommer, Indremedisin, Medisinsk biokjemi, Allmennmedisin

Arrangør

Fagnettverket "Infeksjoner i Nord" består av: Sandra Åsheim (leder) overlege mikrobiologi Bodø, Hans Erling Simonsen overlege infeksjon Bodø, Ida Tveter overlege infeksjon Bodø, Tore Lier overlege mikrobiologi Tromsø, Gro Grimnes overlege infeksjon Tromsø

Påmelding

Frist for påmelding: 01. nov. 2022

Velkommen til det fjerde høstmøtet i regi av fagnettverket  «Infeksjoner i Nord»! 

Det ble våren 2022 endelig avholdt et spennende "høstmøte" med mange deltakere som var giret på sosialt påfyll etter to år preget med Covids herjinger. Vi har fått mange forespørsler om vi også kan holde et møte høsten 2022 og har bestemt oss for å gjenta suksessen! Planen er i utgangspunktet å holde et årlig høstmøte for de med interesse for infeksjonssykdommer i Helse Nord, men deltakere utenfor regionen er selvfølgelig velkomne. Møtet vil ikke bli avholdt digitalt. Samlingen er uten legemiddelindustrien og er tenkt å erstatte tidligere Infeksjonsforum Nord Norge. 

Program

Det er satt sammen et spennende program! Høstmøtet har overskriften "Er nordnorske helsearbeidere klare til å møte siste nytt om sepsis, seksuelt overførbare infeksjoner og apekopper?" 

For den som ønsker delta på hyggelig middag, blir dette kvelden før møtet. 

Godkjenning

Møtet vil bli godkjent fra legeforeningen med 7 timer i et utvalg av spesialiteter – se program. Kurset vil etter hvert også ligge i kurskatalogen fra legeforeningen.¨

Fagnettverket

Fagnettverket "Infeksjoner i Nord" består av: 
  • Sandra Åsheim (leder) overlege mikrobiologi Bodø
  • Hans Erling Simonsen overlege infeksjon Bodø
  • Ida Tveter overlege infeksjon Bodø
  • Tore Lier overlege mikrobiologi Tromsø
  • Gro Grimnes overlege infeksjon Tromsø
  • Vegard Skogen overlege infeksjon Tromsø. 

Programmet er utarbeidet av medlemmene i fagnettverket.