Fagkurs

Helseinnovasjonsuka 2022

Helseinnovasjonsuka 2022 arrangeres i Bodø 26.-30. september. Alle arrangement er gratis, mye streames - og målet er å inspirere og være til nytte for både primær- og spesialisthelsetjenesten, pasienter, brukere og leverandører.

Passert
26.
september
2022
5 dager
  1. 26. sep. 2022
  2. 27. sep. 2022
  3. 28. sep. 2022
  4. 29. sep. 2022
  5. 30. sep. 2022
Program og påmelding

Tid og sted

Når

  1. 26. sep. 2022
  2. 27. sep. 2022
  3. 28. sep. 2022
  4. 29. sep. 2022
  5. 30. sep. 2022

Type arrangement

Konferanse
Vi arrangerer Helseinnovasjonsuka 26.–30. september i Bodø. Gjennom ulike arrangementer skal vi løfte frem innovasjon i helsesektoren med et spesielt fokus på samhandling og E-helse.

Helseinnovasjonsuka skal bidra med innsikt, inspirasjon, kunnskap og møteplasser på tvers av sykehus, kommune, helsenæring, helsepersonell, brukere og FOUI-miljøer i regionen. Vi har satt sammen et program som består av ulike arrangementer med erfarne og dyktige foredragsholdere fra lokale, nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer.

Mandag til torsdag består av ulike arrangementer som arrangeres i Bodø. Fredag arrangeres det et lukket møte for prosjekt- og rådgivningsgruppen til Inovacare, hvor vi jobber videre med å bygge en solid arena for helseinnovasjon i regionen.

Nysgjerrig? Interessert? Meld deg på!