Ungdomsråd

Helgesamling Ungdomsrådet 6. til 8. september 2024

Sakene legges ut en uke før møtet

6.
september
2024
3 dager
  1. 06. sep. 2024
  2. 07. sep. 2024
  3. 08. sep. 2024
Ungdomsrådet

Tid og sted

Når

  1. 06. sep. 2024
  2. 07. sep. 2024
  3. 08. sep. 2024

Type arrangement

Ungdomsråd

Arrangør

Ungdomsrådets to hovedoppgaver er å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde