Fagkurs

Fagdag for Lofotleger, 1. juni 2023

Passert
1.
juni
2023
 1. 01. jun. 2023, 13:45 - 20:00

Tid og sted

Når

 1. 01. jun. 2023, 13:45 - 20:00

Type arrangement

Fagdag

Meld deg på fagdagen 1. juni 2023

Frist for påmelding: 18. mai 2023
Kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset HF inviterer til fagdag for leger ansatt i både spesialist- og primærhelsetjenesten 1. juni.

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF ved samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner to årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
 
Fagdagen er åpen for leger i Nordlandssykehuset og leger i Lofot-kommunene. Fagdagen søkes godkjent som poenggivende seks timer i allmennmedisin.
 
Foreløpig program
 • Pasientkasus alkoholisert mann – case – innleggelser medisin, etikk bolig, vurderinger, oppfølgning FACT, tvang 10.2 – samhandling og løsninger 
  • Lars Andreas Dahl, Jan Håkon Juul, Emil liljebakk (FACT). Lege medisinsk avdeling
 • Atferdsproblematikk- personlighetsforstyrrelser / schizofreni – tvang? Akuttinnleggelser – case Vågan
  • Innleder ikke avklart. BUP – BUPA
  • (innlegg fra leger som har vært involvert pluss faglig påfyll av «hva som er rett behandling» fra spesialist
 • Helseberedskap på tvers av linjene
  • Presentasjon av Edle Elstad, Tiller, Eva Nordberg og Brage Toreid 
 • Presentasjon av rapport om transport av akutte psykiatrisk syke pasienter
  • (Randi Spørck)
 • Den multisyke pasient – når er en pasient utskrivningsklar
 • Status kommunene- nyheter – behandlingstilbud - rekruttering
 • Status NLSH Lofoten – nyheter - spesialister.Kontakt

  Jan Håkon Juul