Funksjoner i sykehuset:

Det nye sykehuset har akuttberedskap, interkommunal legevakt, indremedisin og kirurgi, føde og medisinske servicefunksjoner, laboratorium, radiologi, rehabilitering og pasienthotell.

Kapasitet:

  • 69 pasientsenger
  • 5 observasjonssenger
  • 5 senger tung overvåking
  • 5 senger kirurgisk oppvåking
  • 26 poliklinikkrom inklusiv spesialrom
  • 17 dagplasser dialyse, medisin og kirurgi
  • 4 operasjonsstuer
  • 2 fødestuer
  • Røntgen og laboratorier
  • Ambulansestasjon

I sykehuset er det kun 1-sengsrom for pasientene. Sengeområdet er organisert som sengetun. Til hvert tun er det knyttet 8 pasientsenger, nærlager, arbeidsstasjoner, gruppe-/pauserom og oppholdsrom for pasienter.

>Se arkitektens bilder og les alt om byggeprosjektet i ferdigmeldingen her!

>Kunst i sykehuset - informasjon og bilder her!

Statsminister Erna Solberg foretok den offisielle åpningen av nytt sykehus i Vesterålen den 20. august 2014. Se bilder og film fra åpningsseremonien her! 

Pyskisk helse- og rusklinikk - Vesterålen

Vesterålen distriktspsykiatriske senter gir tilbud innen psykisk helsevern for voksne til befolkningen i kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Andøy.Poliklinisk virksomhet på Stokmarknes.

Sengeplassene er fordelt i kommunene Hadsel (Stokmarknes) og Bø (Straume). Ambulant akutteam har kontorer i allmennpsykiatrisk avdeling, men reiser ut på hjemmebesøk eller til samarbeidspartnere. Teamet samarbeider med ambulante team fra Andenes.ykisk helse- og rusklinikk.

Les mer på hjemmesidene til Vesterålen distriktspsykiatriske sider her!

Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk Vesterålen (BUP Vesterålen) er tilknyttet barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset HF. Klinikken skal være et lokalt tilbud til barn og ungdom med psykiske vansker.

Les mer om BUP Vesterålen her!

Samlet oversikt over Nordlandssykehusets psykiatritilbud her!

Lærings- og mestringssenteret er samlokalisert med Hab./rehab.-teamene