Parkering
Sykehuset har et begrenset antalle parkeringsplasser. I Bodø er de fleste plasser avgiftsbelagte. I Vesterålen og Lofoten er alle plasser gratis.

Rardio/TV
Radio er tilgjengelig eller kan lånes. Noen rom har egen TV. Ellers er det TV på dagligstuene.

Telefon
Telefon er enten plasser ved hver seng eller det er fellestelefon på rommet.

Teksttelefon
Bodø: Kan lånes i resepsjon/sentralbord.

Mobiltelefon
Det er tillatt å bruke mobiltelefon på alle avdelinger, unntatt avdelinger med mye avansert medisinteknisk utstyr slik som intensiv avdeling, prematuravdeling og hjerteovervåking. Se skilting eller spør personalet.