Kontaktinfo

Tlf. sentralbord: 75501600
Besøksadresse: Mellomåsveien 108 ("Mellomåsen")
Postadresse: Postboks 1480, 8092 Bodø

AKTUELT

Ambulant akutteam ved Salten DPS har nå åpent også i helger og høytidsdager. Åpningstider man-fre 08-22/lør-søn 10-22
Kan nås på tlf. 91245252
_____________________________________

Habiliteringsteamet for voksne er organisatorisk
flyttet til Klinikk for Hode- og bevegelse
og er ikke lenger en del av
Psykisk helse- og rusklinikken

---------------------------------------------------------

Artikkel om Salten DPS på Norsk psykiatrisk forening sine hjemmesider.

Presentasjon fra Salten DPS

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/

 


Salten DPS deltaker i europeisk prosjekt:

http://www.nordlandssykehuset.no/aktuelt/nordlandssykehuset-seiret-i-debatt-pa-europeisk-konferanse-article129820-3018.html

NYTTIG INFO FOR BRUKERE OG PÅRØRENDE

Helsedirektoratets info om brukere og pårørende:

http://www.helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/brukere-og-parorende/Sider/default.aspx

 

Ny utgave av boka "pårørende i helse- og omsorgstjenesten" er nå utgitt.
Forfatter: Kari Bøckmann, psykologspesialist Salten DPS og Alice Kjellevold, dr.juris og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Boka utgis av Fagbokforlaget.

 

Utdanningsprogram om "Relasjonstraumer, personlighetsutvikling og stabiliseringsteknikker"

I sammenheng med utdannigsprogrammet inviteres det til:

Fagdag og workshop med Dr. PhD Roger Solomon, 24.-27. mai, med tema

"Attachement, dissociation and grief"

Mer info og link til påmelding finner du her:
invitasjon / invitasjon

Oversikt over øvrige fagdager i dette utdanningsløpet finner du under her:
Oversikt fagdager 

Traumeprogrammet finner du her

Senterets enheter

Døgnenheter

 • 2 allmennpsykiatriske enheter (enhet B og enhet D)
 • Korttidsenhet rus

Polikliniske enheter

 • 2 allmennpsykiatriske team (1 i Bodø/Mellomåsen, 1 på Fauske)
 • Ambulant akutteam (lokalisert i Kløveråsveien 1)
 • Psykoseteam (lokalisert på Mellomåsen)
 • Rusteam (lokalisert på Mellomåsen)
 • LaRiNord (lokalisert på Mellomåsen)

Døgnenhetene har et fast terapeutisk miljøopplegg man deltar i ved innleggelse.

Flere av de polikliniske team som er knyttet til SDPS driver utadrettet virksomhet til kommunene.

Behandlingstilbudet

SDPS gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Innenfor gitte ressursrammer søkes det å prioritere innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende.

De vanligste behandlingsformene er:

 • individuell terapi
 • medikamentell behandling
 • gruppebehandling
 • psykoedukasjon (undervisning i tema knyttet til psykisk lidelse/sykdom)
 • fysioterapi
 • samtalebehandling

Samtalebehandling kan være individuell, i gruppe eller i forhold til familie.

Hvordan få behandlingstilbud

For å få behandling ved SDPS er det nødvendig med henvisning fra lege. Andre deler av spesialisthelsetjenesten kan også henvise.

 

Det er etablert et Råd for psykiatrien i Salten med representanter fra de 12 Salten kommunene, barne- og ungdomspsykiatrien og fra organisasjoner for brukere og pårørende, som skal bidra til den videre utvikling av psykiatritilbudet i Salten. Rådet har eget nettsted på www.saltenpsyk.no.