Les mer om byggeprosjektet og se bildeskisser av nytt sykehus her!

Kort om behandlingstilbudene i Vesterålen:

 

Kirurgisk – ortopedisk klinikk:

22 senger innen kirurgi, ortopedi og gynekologi. Dagkirurgi med 7 senger.

Medisinsk klinikk:

28 senger på døgnpost og 4 senger på dagpost, dialyse, EKG, barnepoliklinikk, medisinsk poliklinikk og medisinsk kontortjeneste.

Kvinne og barnklinikken:

Føde- og barselavdelingen har 7 senger og omfatter videre føde- og gynekologisk poliklinikk.

Akuttmedisinsk klinikk (AKUM):

Felles intensiv avdeling med 7 senger og et akuttrom. Enheten tilbyr BIPAP, CPAP og respiratorbehandling på lokalsykehusnivå.

Legevakt for Vesterålen mellom kl. 21:00 – 08:00.

Felles mottakelse og kirurgisk poliklinikk er fysisk adskilt med personell i felles turnus. Mottakelsen har akuttmottak og mottak av pasienter til innleggelse og 2 observasjonsrom.

Operasjon, anestesi, sterilsentral og smerteklinikk.

Hode og bevegelsesklinikken:

Nevrologisk poliklinikk med fast nevrolog.

Lødingen rehabiliteringssenter med 10 senger tilbyr rehabiliteringsbehandling til, i hovedsak, slagpasienter over 60 år. Enheten har ergo- og fysioterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere og aktivitør. Enheten er tilknyttet kommunal lege ved tilsynsavtale.

2 fysioterapeuter og 1 fysioterapikandidat tilbyr behandling til pasienter ved kirurgisk og medisinsk enhet.

Diagnostisk klinikk:

Klinisk- kjemisk laboratorium og blodbank.

Røntgenenenhet har også CT- og MR.

Psykisk helse- og rusklinikk:

3 distriktspsykiatriske sentere (VDPS) lokalisert på Stokmarknes, Andenes og Straume.
VDPS Stokmarknes er en allmennpsykiatrisk enhet for døgnbehandling. De øvrige tilbyr i hovedsak dagbehandling.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og barne- og ungdomspsykiatrisk enhet (BUP) er lokalisert på Stokmarknes.

Psykiatrisk habiliterings- og rehabiliteringsteam (Hab./Rehab.) driver ambulant tjeneste i Vesterålen.

Samlet oversikt over Nordlandssykehusets psykiatritilbud her!

Lærings- og mestringssenteret er samlokalisert med Hab./rehab.-teamene.