Opplæringen består av fire samlinger og første kurssamling for styret er 14. september 2011.

Styrets opplæringsprogram ble presentert og vedtatt på siste styremøte den 23. juni 2011. (styresak 58/2011) Styret uttrykte stor begeistring for gjennomføring av et slikt program om ledelse av pasientsikkerhet.

Bakgrunn:

I styresak 42/10 ble det vedtatt at det skulle utvikles en møteplan med innlagte tema og foredrag som underbygger og understøtter styrets kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket.

Seksjon for kunnskapsbygging og seksjon for ledelse- og organisasjonsutvikling fikk i oppdrag å lage et kompetanseprogram i pasientsikkerhet og kvalitet for styret.

Programmet består av forelesninger, gruppearbeid og studietur. Formålet med programmet er å øke bevissthet rundt styrets rolle og ansvar i arbeid med pasientsikkerhet. Det skal også gi grunnlag for gode rolleforståelser og felles plattform for samarbeid mellom styret og ledelsen ved Nordlandssykehuset i pasientsikkerhetsarbeid.

Programmet skal:

  • Være til hjelp for å videreutvikle pasientsikkerhet i vår organisasjon.
  • Gi konkret kunnskap om arbeidsformer og verktøy som brukes i pasientsikkerhetsarbeidet ved sykehuset.
  • Vise eksempler på hvordan andre sykehus har valgt å jobbe med pasientsikkerhet.
  • Gi inspirasjon til nytenking

Programmet starter i september og avsluttes våren 2012.