Hensikten med nettverket er at sykehusene skal utarbeide kunnskapsbaserte fagprosedyrer som kvalitetssikres og deles med hverandre via et prosedyrebibliotek.

Les mer om det nasjonale nettverket her!

Les mer om kunnskapsbasert praksis i Nordlandssykehuset her!